September 2012
Inhoud van deze editie:
Nadat Genium Group in 2005 actief werd met een eerste Belgische partner, groeide de organisatie gestaag. Vandaag telt de Belgische vestiging 3 partners en 5 medewerkers, naast een aantal freelancers die geregeld op specifieke vakgebieden worden ingezet. Vandaar dat we de tijd rijp achtten voor een eigen versie van de Genium Nieuwsbrief: met artikels en nieuwsitems specifiek voor de lezers in België.
 
Lees verder          Naar boven
De aandachtige surfer zal het al gemerkt hebben: naast genium.nl heeft nu ook de Belgische vestiging een eigen website: genium.be  
 
Lees verder          Naar boven

Bedrijfsoverdracht: al eens bij stil gestaan?
Als ondernemer staat u ongetwijfeld af en toe stil bij de toekomst en wat er dan met uw bedrijf moet gebeuren. Omdat er heel wat komt kijken bij een bedrijfsoverdracht, is het zinvol zo’n traject ruim op voorhand te plannen. Zo krijgt u de tijd om alle financiële, fiscale, organisatorische maar ook emotionele aspecten goed in kaart te brengen en aan te pakken.

 
Lees verder          Naar boven

De Management Buy-Out: valabel alternatief voor overdracht van je onderneming
De huidige economische situatie bezorgt menig eigenaar/bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap heel wat hoofdbrekers. De marges komen onder druk te staan, reserves moeten aangesproken worden om de moeilijke tijden te overbruggen en de continuïteit is misschien niet altijd verzekerd. En wanneer de overdracht van de onderneming om de hoek komt kijken (vanwege pensionering of andere redenen) wordt het er alleszins niet eenvoudiger op. De traditionele overwegingen zijn immers misschien niet mogelijk.

 

Lees verder          Naar boven

Genium Group wordt geregeld gevraagd te assisteren bij koop of verkoop van een onderneming. Daarbij beogen wij steeds een interessante transactie te realiseren voor zowel huidige als toekomstige aandeelhouders.
 
 
Lees verder          Naar boven

Order to cash: kredietschaarste? Creëer cash!
Als ondernemer weet u hoe moelijk het vandaag de dag kan zijn om een krediet te verkrijgen van uw bank. Waarom dan niet in de eerste plaats uw behoefte aan krediet verminderen? De meest voor de hand liggende oplossing bestaat er daarbij in om het werkkapitaal van uw onderneming te optimaliseren.

 

Lees verder          Naar boven

 
Momenteel worden verschillende West-Europese landen geconfronteerd met minimale economische groei in 2012-2013 en zelfs lichte neergang. Polen zet echter zijn sterke groeipatroon door met een verwachte BBP-groei van 2,5 % in 2012 en 3 % voor 2013 (OESO Economic Outlook).
 
Lees verder          Naar boven
Iedereen heeft er al eens in gestaan – de ellenlange files op onze Europese wegen. Ondanks de toenemende verkeersopstoppingen, vervuiling en kosten blijft goederenvervoer over de weg zeer populair. De Marco Polo II-subsidieregeling wil hier verandering in brengen en geeft subsidies voor het overhevelen van vrachtvervoer over de weg naar alternatieve vervoersmodi.
 
Lees verder          Naar boven