Kwaliteitsaudit succesvol
Qfor label voor Genium Group België 
Afgelopen juni vond bij Genium Group België de Qfor-audit plaats: een kwaliteitsevaluatie van opleidings- en consultingorganisaties. Met het behalen van het certificaat tonen wij aan dat we niet enkel beschikken over heel wat expertise, maar ook dat we kwaliteitsvol omgaan met de opdrachten die ons worden toevertrouwd.

Qfor bestaat sedert 1992. Het is een systeem voor kwaliteitsevaluatie van opleidings- en consultingorganisaties, gebaseerd op een klantentevredenheidsonderzoek en/of op de analyse van eigen processen en middelen. Voor Genium Group België werd de (meer diepgaande) Process Scan gehanteerd. Momenteel zijn in België ruim 600 organisaties Qfor-erkend.

Bewijs van een professionele organisatie...
In 2012 behaalde Genium Group België reeds de Kwaliteitsopstap van het ESF-agentschap Vlaanderen, gebaseerd op de EFQM-methodologie. Het EFQM Excellence Model is een praktische tool om bedrijven hoe groot of hoe klein ook - te helpen succesvol te zijn door de lacunes in hun organisatie in kaart te brengen en daar op een systematische manier oplossingen voor te realiseren. Deze beide erkenningen onderstrepen dat Genium Group België professioneel en kwaliteitsvol te werk gaat.

... met tevreden klanten
Hoe professioneel en kwaliteitsvol een organisatie ook mag zijn, het spreekt voor zich dat het uiteindelijk de klanten zijn die oordelen en beslissen over haar bestaansrecht. Daarom voerde Genium Group België recent ook een klantentevredenheidsonderzoek uit. Op de resultaten zijn we best fier : liefst 97% van onze klanten zijn tevreden.

Eigenlijk was er maar één onderdeel dat voor echte verbetering vatbaar is: onze klanten weten blijkbaar niet welke diensten Genium Group allemaal aanbiedt... U mag in de toekomst dus méér en betere informatie daaromtrent verwachten.

Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in meer details over de resultaten van de Qfor-audit voor Genium Group België? Of overweegt u een Qfor voor u eigen organisatie? Neem dan contact op met Gert Vanderlinden (gert@genium.be) of bel ons op het nummer +32 (0)3 450 11 95.