Professioneel vastgoedadvies voor KMO's
Is uw vastgoedstrategie in lijn met uw bedrijfsstrategie?
Vastgoed vertegenwoordigt één van de belangrijkste kosten in een onderneming. Veelal slorpt het een substantieel deel op van het eigen vermogen. Bovendien is het onderhevig aan de snelle evolutie van complexe regelgeving... Terwijl iedere beslissing of investering een lange termijn-impact heeft ! Redenen genoeg om uw vastgoed optimaal in te zetten om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

Daarom is het aangewezen een gedegen analyse van uw vastgoed te maken. Dit kan door een Real Estate Quick Scan te laten uitvoeren.

Professioneel en objectief advies
Genium Group België werkt hiervoor samen met onafhankelijke experts, die thuis zijn in de beoordeling en optimale invulling van vastgoed, evenals de financiering ervan. Bij de analyse van uw vastgoed middels de Real Estate Quick Scan gaan ze onder meer uit van de volgende vragen:
 • Vormt uw vastgoed een strategisch asset om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren, of eerder een liability?
 • Zijn uw middelen optimaal ingezet om uw doelstellingen te realiseren?
 • Is uw vastgoed in lijn met uw behoefte aan bedrijfsruimte?
 • Is uw vastgoed kosteffectief en concurrentieel met de markt?
 • Wat zijn de mogelijke risico's m.b.t. uw vastgoed? Is het in lijn met de huidige normen?
 • Is uw vastgoed klaar voor een eventuele verkoop / overname?
Een diepgaande analyse en concrete aanbevelingen
De resultaten van deze analyse zijn voor KMO's met een visie op de toekomst zeker de moeite waard en omvatten bijvoorbeeld volgende componenten:

   1. De krijtlijnen voor een strategisch vastgoedplan
   2. Advies inzake:
 • Optimalisatie en risicobeheersing van uw vastgoed in lijn met de bedrijfsstrategie
 • Optimalisatie werkomgeving / flexibiliteit
 • Mogelijkheden voor alternatieve financierings- en eigendomsstructuren (lease, rent, sales & lease back, etc.) met het oog op balansoptimalisatie (off-balance solutions)
 • Opportuniteiten voor kostenreductie en kapitaalbeheersing
 • Potentiële strategieën voor waardecreatie en -bescherming
 • Mogelijkheden voor optimalisatiebeheer
Dankzij de Real Estate Quick Scan heeft u een overzichtelijk rapport in handen met evaluatie, aandachtspunten, concrete verbetermogelijkheden en alternatieven voor de huidige invulling en financiering van uw vastgoedbehoeften. De kans dat u hiermee vele duizenden euro's bespaart op jaarbasis, is groot. Gezien de termijn waarop optimalisaties inzake vastgoed betrekking hebben, spreken we al gauw over erg grote bedragen... Om nog maar te zwijgen over het vermijden van hoofdbrekers met betrekking tot de risico's gezien de complexe materie !

Meer weten? 
Contacteer Gert Vanderlinden via gert@genium.be of Philippe Vandermeer via philippe@genium.be of bel naar +32 (0)3 450 11 95.