Organisatieontwikkeling
Innovatie, sleutel tot langdurig succes
Innovatie beperkt zich niet meer tot technologie of onderzoek en ontwikkeling: er komt heel wat meer kijken bij het lanceren van een succesvol nieuw product, proces of dienst. Genium Group helpt u als ondernemer om het woord - of in dit geval idee - in de daad om te zetten. Wil u weten hoe? Dat wordt u stap voor stap duidelijk.

Van idee tot innovatie

Innovatie vertrekt steeds vanuit een idee. Een innovatief idee omzetten in een succesverhaal is een ander paar mouwen. Genium Group kan worden ingeschakeld op het vlak van business development door samen ideeën te filteren, de beste te weerhouden, de focus af te bakenen en ze te koppelen aan uw bedrijfsstrategie en ze tot slot te realiseren.

Kostenplaatje - of subsidies?
... en dan komt onvermijdelijk de vraag hoe dit idee te financieren. De experts van Genium Group brengen samen met u de financieringsmogelijkheden in kaart. Gezien het belang dat de Vlaamse overheid hecht aan de economische omwenteling is het goed mogelijk dat uw project (of een deel ervan) kan genieten van subsidies. Genium Group kan bogen op een brede know-how om ook uw project in een overtuigend voorstel te gieten zodat we de slaagkans van de vraag naar subsidiëring kunnen maximaliseren.

De implementatie
Innovatief ondernemen heeft onvermijdelijk een impact op uw organisatie, ook los van mogelijke subsidies. Samen met u kunnen we het project managen. Het bepalen van KPI's, de nodige templates ontwikkelen en het begeleiden van de roll-out zijn een kolfje naar de hand van de onze adviseurs. Op die manier kan uw idee verankerd worden zodat er inderdaad sprake is van een langdurig succesverhaal.

De kans is groot dat bepaalde functies in uw onderneming anders ingevuld zullen worden. Genium Group ontwikkelt daartoe nieuwe of aangepaste functieprofielen, samen met de betrokken functiedragers.

Monitoren en rapporteren
Wanneer het project in aanmerking komt voor subsidiëring, zal er onvermijdelijk moeten worden gerapporteerd aan de subsidiërende overheden. Dit is overigens ook nuttig voor u om het project op te volgen. Genium Group ondersteunt u ook hier aan de hand van door ons ontwikkelde en gevalideerde tools.
 
Meer weten?
Contacteer Filip Van Gool via filip@genium.be of via +32 (0)3 450 11 95.