Internationalisering
China: het land der opportuniteiten
Medio augustus is Gert Vanderlinden op zakenreis geweest naar China. Enerzijds ging hij contacten leggen en prospecten bezoeken, anderzijds wou hij de zakelijke cultuur opsnuiven en in kaart brengen wat we van hen mogen verwachten. Het was al snel vrij duidelijk dat er zich tal van opportuniteiten kunnen voordoen.

De economische groei in China mag dan al iets bescheidener zijn, ze bedraagt nog altijd meer dan 7%. Een groei van dewelke Europa alleen maar kan van dromen. Ook het welvaartsniveau groeit snel door onder andere een sterk uitgebouwde infrastructuur. Er is wel een dreiging voor een economische bubbel, vooral op het vlak van vastgoed, onder andere veroorzaakt door een nog niet volledig efficiënte kapitaalmarkt.

China en de drijfveer om te investeren in het buitenland
China begint dus naar het buitenland te kijken en dus ook naar Europa. Naar welke opportuniteiten er precies wordt gekeken hangt af van het type investeerder. Daarin kunnen we verschillende types onderscheiden gebaseerd op een sterke vereenvoudiging van de realiteit:

  • De selfmade man die op korte termijn een concern in China heeft uitgebouwd en dit in Europa wenst uit te breiden. Hij is voornamelijk op zoek naar partners die passen binnen zijn strategie om te globaliseren.
  • Kinderen van de eerste generatie van succesvolle zakenmensen. Zij hebben dikwijls opleidingen genoten aan een buitenlandse universiteit en zijn eerder op zoek naar financiële participaties.
  • Grote bedrijven, al dan niet geprivatiseerde staatsbedrijven. Zij zijn op zoek naar overnames of joint ventures met grotere bedrijven in Europa.
Chinese branding in Europa
De reis maakte ook duidelijk dat China op technologisch vlak lang niet meer achter staat, integendeel. De drijfveer om te investeren in Europa en partnerschappen te zoeken met Europese bedrijven is dus niet uitsluitend technology transfer, maar ook zeker branding, kwaliteit en export. Taal en cultuur blijven op het vlak van rapportering nog wel een uitdaging.

China is en blijft voor ons nog altijd een bijzonder aantrekkelijke exportmarkt. Interessant om te weten is dat er 
ook sprake is om naast Hong Kong van Shanghai een vrijhandelszone te maken met meer vrijheid en minder strikte regulering. Dit kan uw export naar China aanzienlijk bevorderen.

Een gesubsidieerde begeleiding van Genium Group
Overweegt u een exportgerichte samenwerking met China of bent u op zoek naar investeerders? Dan is Genium Group de meest geschikte partner om u daarin te begeleiden. Door onze begeleiding kan u genieten van een financieel steuntje in de rug: door onze erkenning bij de KMO-portefeuille voor Internationaal Ondernemen krijgt u een subsidie van 45 EUR per uur.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Gert Vanderlinden via gert@genium.be of via +32 (0) 450 11 95.