Human Resources
Beoordeel uw evaluatiesysteem
Het einde van het jaar is in de meeste bedrijven een hectische, opwindende periode. Kerstborrels, cadeaus, etentjes, jaar afsluiten en ... de vaak gevreesde evaluatiegesprekken. In een gezonde professionele omgeving mag deze vrees voor evaluatiegesprekken echter niet bestaan. Een evaluatiegesprek dient namelijk een basis te vormen voor betere prestaties van de werknemer om zodoende de doelstellingen van het bedrijf te realiseren. Bereikt uw evaluatiesysteem dit resultaat?

Ondanks deze doelstelling blijkt in de praktijk echter dat veel werknemers plots bevangen worden door twijfel wanneer de datum van 'het gesprek' wordt vastgelegd, ook al denken zij het hele jaar door dat zij hun werk goed doen. Onzekerheid vormt de basis voor hun angsten en creëert op voorhand vaak een negatieve sfeer rond de evaluatiegesprekken. De oorzaken van deze onzekerheid kunnen echter op eenvoudige wijze door de werkgever worden weggenomen.

Wat kan de werknemer verwachten?
Zorg dat elke medewerker tijdig weet wat te verwachten van het evaluatiegesprek. Wie zal het gesprek voeren, welke onderwerpen worden besproken, dient de medewerker iets voor te bereiden, worden er salarisbesprekingen aan gekoppeld,...? Kortom: waarover zal het gesprek gaan? Op deze manier worden cowboyverhalen reeds op voorhand de kop ingedrukt.

Zorg voor een degelijke voorbereiding door de leidinggevende
De rol van de leidinggevende tijdens het evaluatiegesprek mag niet onderschat worden. Hij/zij dient in staat te zijn om de prestaties van de werknemer op een zo objectief mogelijke wijze te beoordelen. Hiervoor wordt het best gewerkt met voorbeelden van concrete situaties. Dit vraagt van de leidinggevende de nodige voorbereiding - niet enkel de laatste dagen voor het evaluatiegesprek, maar het hele jaar door.

Daarnaast dient de leidinggevende erover te waken dat de inhoud van de boodschap niet overschaduwd wordt door de manier waarop deze gegeven wordt. Complimenten geven is leuk en redelijk eenvoudig, maar bij een beoordeling komen ook de zwakkere punten van de werknemer aan bod. Waak erover dat elke leidinggevende in staat is om op een duidelijke, maar menselijke manier negatieve kritiek te geven.

Vermijd negatieve verrassingen
Negatieve kritiek mag overigens slechts in zeer uitzonderlijke situaties een complete verrassing zijn voor de werknemer. ook tijdens het jaar dient de mogelijkheid te bestaan om het dagdagelijkste functioneren van de medewerker te beoordelen en in te grijpen waar nodig. Wanneer opmerkingen over fouten van de werknemer opgespaard worden dat ene jaarlijkse evaluatiegesprek, zal het zeer moeilijk worden om tijdens dit gesprek een positieve sfeer te creëren.

Sluit af met een actieplan
Elk evaluatiegesprek wordt best afgesloten met een actieplan. De werknemer dient op het einde van het gesprek iets in handen te hebben waarmee hij het komende jaar kan werken. Enkel op deze manier kan een evaluatiegesprek er toe leiden dat de prestaties van de werknemer blijvend verbeteren. Hoe dit plan er uit ziet, is niet vast bepaald en sterk afhankelijk van de aard van het bedrijf. Waar het om gaat, is dat de werknemer op het einde van het gesprek weet waar hij aan moet werken en hoe dit tussentijds opgevolgd zal worden.

Op deze manier zullen uw evaluatiegesprekken het gewenste resultaat bereiken, namelijk: het verbeteren van de prestaties van de medewerker om zodoende de resultaten voor het bedrijf te verbeteren.

Meer weten?
Contacteer Philippe Vandermeer via philippe@genium.be of bel naar +32 (0) 450 11 95.